ورود به سامانه
کد ملی
رمز عبور

در صورتي كه كارمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هستيد، با رمز عبور خود در سامانه كارمند مي توانيد وارد اين درگاه شويد. لازم به ذكر است كه رمز عبور پيش فرض سامانه كارمند شماره شناسنامه مي باشد.
رُشد - سامانه اطلاعاتی منابع انسانی